SPP Pension & Försäkring är sedan 1 november 2021 ny försäkringsgivare för det försäkringsbestånd som tidigare hörde till Euroben Life & Pension. Samtliga berörda kunder har informerats om fusionen.