2001.05.11 – Försäljningsstart för Euroben

År 2001 gick startskottet för Euroben. Första produkterna som säljs är avgångspensioner och lösningar för byte av tryggandeform. Nästa steg är att både utöka sortimentet och bredda gränserna.