2001.05.17 – Kenth Eldebrink ny VD i Euroben

Pressmeddelande Stockholm den 17 maj 2001

Kenth Eldebrink tillträdde tjänsten som ny verkställande direktör i Euroben den 27 augusti.
Kenth Eldebrink har tidigare varit chef för marknads- och försäljningsorganisationen i SEB Trygg Liv och före det marknadsdirektör i SPP Liv. Eldebrink efterträder Fröystein Johansen från Storebrand som varit verkställande direktör under bolagets etableringsskede.

Euroben är ett av SPP och Storebrand gemensamägt bolag med säte i Dublin på Irland. Bolaget erbjuder samordnade företagsegna tjänstepensionslösningar för anställda i skandinaviska koncerner med verksamhet i flera länder. Bolaget har i dag filialer i Oslo och Stockholm och avser att starta ytterligare filialer i Danmark, Tyskland och Storbritannien.