2003.01.30 – Strålande utveckling av Euroben i Sverige

2002 blev ett lyckosamt år för Eurobens svenska verksamhet. Ett femtontal större företag är nu kunder. Detta får betecknas som mycket bra, då Euroben har funnits på den svenska marknaden i knappt två år.

2002 var ett år som präglades av negativa rapporter om den finansiella marknadens nedgång. Detta påverkade inte minst de svenska försäkringsbolagen. Samtidigt debatterades flytträtt för pensionsförsäkringar samt fördelen med att vara ett vinstutdelande bolag. Euroben är ett vinstutdelande bolag med stark ekonomi och inget underskott i placeringsportföljerna. Detta, tillsammans med att Euroben erbjuder flytträtt för tjänstepension, är det som varit mest bidragande till att Euroben så snabbt byggt upp sin kundstock.
2003 innehåller redan en hel del kundaccepter, vilket tyder på att året kommer ge oss en fortsatt ordentlig fart på den svenska marknaden.

Jan Ahlström, VD Euroben Filial Sverige