2003.02.20 – Euroben tecknar ramavtal med kommun

Som första kommun tecknar Göteborgs Stad ramavtal med Euroben. Affären gäller försäkring av den intjänade pensionsrätten per 1997-12-31

För Göteborgs Stad, liksom för flera andra kommuner, har pensionsskuld i form av intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 fått ökad fokus. Intjänad pensionsrätt omfattar anställdas intjänade pension i kommunala anställningar före 1998.
Detta medförde att Göteborgs Stad gjorde en upphandling under 2002, för att se vilka leverantörer som skulle kunna vara aktuella vid inlösen av pensionsskulden i försäkring. Upphandlingen resulterade i att Göteborgs Stad tecknade ett ramavtal med bland annat Euroben, avseende den intjänade pensionsrätten per 1997-12-31.

– Fördelarna med Eurobens upplägg i en sådan upphandling, är möjligheten för kunden att själv kunna påverka placeringspolicy samt att kunna ge kunden total genomlysning av kostnadsbilden. Dessutom efterfrågas flytträtten alltmer, säger Anders Nilsson, SPP, Kundansvarig RO Kommun & Stat.