2003.10.30 – Nya ägare av Euroben Life & Pension Ltd

Handelsbanken Liv har nu förvärvat både Storebrands och SPPs 50-procentiga ägarandel i Euroben.

Handelsbanken Liv har nu förvärvat både Storebrands och SPPs 50-procentiga ägarandel i Euroben. Affären har genomförts i två steg och innebär att Handelsbanken Liv nu äger 100 procent av Euroben. Handelsbanken Liv är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Eurobens starka utveckling och det faktum att Handelsbanken redan var hälftenägare genom SPP gjorde det naturligt att Euroben blev helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Bolagets fövaltade kapital närmar sig snabbt 1 miljard kronor. För Euroben är det viktigt att fortsätta den inslagna vägen att ge kunderna de försäkringslösningar och den service som de vill ha. Det innebär också allt större frihet och flexibilitet när det gäller placeringsalternativ och garantinivåer. Euroben räknar med att genom den snabba utvecklingen inom EU-området kunna erbjuda fler valmöjligheter och nya produkter för kunderna.

Björn C Andersson
Vice vd Handelsbanken

Kenth Eldebrink
Vd Euroben Life & Pension Ltd