2004.01.27 – Kraftig tillväxt under 2003

Ett lyckosamt år för Euroben.

2003 var ett mycket lyckosamt år för Euroben. Inom tjänstepensionsområdet träffade Euroben avtal med ett tiotal nya kundföretag under året. Avtalen avser både Avgångspensioner och Eurobens tjänstepensionsplan (EuroPlan). Premieinkomsten ökade till 587 miljoner SEK under året och totalt har nu Euroben ca 1 miljard SEK under förvaltning.