2007.01.18 – Stark tillväxt under 2005

2005 var ett framgångsrikt år för Euroben

2005 fick kunder med EuroPlan dela på ett överskott på knappt 16 MSEK från verksamhetsåret 2004.
Nya premier till Euroben ökade till cirka 2,1 mdr SEK och vid utgången av året förvaltade bolaget ett kapital på cirka 3,6 mdr SEK.