2008.12.17 – Pensionshöjning 2009

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut om 2009 års pensionstillägg. Pensionerna höjs med 4,37 procent från och med januari 2009.

Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplan som värdesäkras med pensionstillägg hos Euroben Life & Pensions svenska filial. Värdesäkringen motsvarar ökningen av konsumentprisindex (KPI) mellan september 2007 och september 2008.