2009.03.25 – Nytt bolag ska erbjuda pensionslösningar till företag med verksamhet i flera länder

Storebrand, SPP, Mandatum Life och Varma ska inom ramen för det nya bolaget BenCo Insurance Holding B.V., och genom de två helägda dotterbolagen Euroben och Nordben, erbjuda paneuropeiska tjänstepensions- och livförsäkringslösningar för nordiska företag och deras anställda.

– Storebrand, SPP, Mandatum Life och Varma har samarbetat under 22 år för att skapa attraktiva pensionslösningar för anställda i företag som har verksamhet i flera länder. Vi har tillsammans kunnat erbjuda konkurrenskraftiga lösningar, säger Sarah McPhee, vd i SPP.

Euroben har sitt säte på Irland och erbjuder specialanpassade europeiska tjänstepensionslösningar. Bolaget kommer även att kunna leverera pan-europeiska tjänstepensionsavtal med fokus på kunder i Norden.

Nordben har sitt säte på Guernsey och erbjuder tjänstepension, livförsäkring och sjukförsäkring för utlandsstationerade samt administration av pensionsfonder.

Euroben ägs idag av SPP till 100 procent. I Nordben har SPP en ägarandel om 50 procent, Storebrand 25 procent, Mandatum Life 15 procent samt Varma 10 procent. I det nya bolaget BenCo Insurance Holding B.V. kommer Storebrand genom SPP att ha en ägarandel om 90 procent medan Mandatum Life och Varma kommer att äga de övriga 10 procenten tillsammans. BenCo Insurance Holding B.V. är registrerat i Nederländerna.

Nordben och Euroben har idag sammantaget 17 miljarder svenska kronor i kapital under förvaltning.

Styrelseordförande i BenCo Insurance Holding B.V. blir Sarah McPhee, VD i SPP.

Kommentar från Eurobens vd Kenth Eldebrink
– Det närmare samarbetet mellan Euroben och Nordben kommer att gynna såväl bolagens befintliga kunder som ägarnas kunder. Vår verksamhet har hittills varit fokuserad på att erbjuda kundanpassade förmånsbaserade tjänstepensionsplaner via vår svenska filial. Vi arbetar just nu intensivt med att skapa motsvarande möjligheter för norska kunder via vår norska filial. Med den nya ägarstrukturen öppnas möjligheten att även gå in på den finska marknaden och att förverkliga vår vision att kunna hantera paneuropeiska tjänstepensionsplaner med fokus på Norden.

För ytterligare frågor kontakta:

Kenth Eldebrink, vd Euroben
Mob: 073-0505900