2009.12.14 – Pensioner 2010

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut för 2010 avseende pensionstillägg och värdesäkring av intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen som värdesäkras med pensionstillägg hos Euroben Life & Pensions svenska filial.
Pensionstillägg
Pensionerna under utbetalning ska – om möjligt – räknas upp med ett pensionstillägg som motsvarar förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år. Förändringen av KPI har under perioden september 2008 – september 2009 varit negativ. Det innebär att ingen uppräkning sker för 2010.
Tidigare beslutade pensionstillägg bibehålls oförändrade.

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter höjs med 2,75 procent från och med 1 januari 2010.
Under 2009 höjdes pensioner under utbetalning med 4,37 procent – motsvarande KPIs förändring – men intjänade pensionsrätter lämnades oförändrade. Höjningen för 2010 motsvarar prisutvecklingen under de senaste två åren och avser ålderspension (exkl ursprunglig ITPK) och familjepension där utbetalning ännu inte påbörjats.