2010.12.07 – Pensioner 2011

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut för 2011 avseende pensionstillägg och värdesäkring av intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Pensionstillägg
Tidigare beslutade pensionstillägg bibehålls oförändrade vilket innebär att ingen uppräkning av pensionerna sker för 2011.

Beslutet är baserat på principen att pensionerna i pensionsplanen över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Förändringen av KPI har under de senaste 2 åren, september 2008 – september 2010, varit negativ.

Under perioden september 2008 – september 2009 sjönk KPI med 1,55 procent. Euroben Life & Pension valde trots det att inte sänka pensionerna under 2010. Under perioden september 2009 – september 2010 steg KPI med 1,42 procent.

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter höjs med 1,42 procent från och med 1 januari 2011.

Höjningen för 2011 motsvarar förändringen av KPI mellan september 2009 och september 2010. Den avser ålderspension (exkl ursprunglig ITPK) och familjepension där utbetalning ännu inte påbörjats.