2012.12.21 – Värdesäkring av pensioner – 2013

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat följande beslut avseende värdesäkring av pensioner under utbetalning respektive intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.Pensioner under utbetalning
Pensioner som är under utbetalning höjs från och med januari 2013 med 0,45 procent vilket motsvarar förändringen i konsumentprisindex. Beslutet baseras på principen att pensionerna i pensionsplanen över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter lämnas tillsvidare oförändrade. Beslutet att inte räkna upp intjänade pensionsrätter hänger samman med oron på de finansiella marknaderna.