2013.11.22 -Värdesäkring av pensioner – 2014

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat följande beslut avseende värdesäkring av pensioner under utbetalning respektive intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Pensioner under utbetalning
Pensioner under utbetalning ska – om möjligt – räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år. Förändringen av KPI har under perioden september 2012 – september 2013 varit 0,08 procent. Mot denna bakgrund höjs pensioner under utbetalning med 0,08 procent från och med januari 2014.

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter ska – om möjligt – räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år och höjs med 3,43 procent från och med 1 januari 2014. Intjänade pensionsrätter har inte höjts sedan januari 2011 och nämnda höjning motsvarar därför förändringen av KPI under perioden september 2010 – september 2013.