2015.11.20 – Nytt om levnadsintyg för dig som bor i utlandet

Nytt för i år är att Euroben sammarbetar med Pensionsmyndigheten som inhämtar levnadsintyg.  Detta innebär att flertalet av våra kunder inte kommer att få en begäran om levnadsintyg per post som vi tidigare år skickat ut under oktober/november månad. De kunder som vi inte sänder ut begäran till behöver alltså inte skicka något levnadsintyg.
Om du får en begäran om levnadsintyg från SPP ska du skicka in det. Har du redan ordnat levnadsintyg till annan pensionsutbetalare kan du skicka en kopia på detta intyg till oss. Om vi inte får levnadsintyget senast den 4 januari 2016 kommer utbetalningarna från oss att stoppas.