2015.12.17 – Pensionstillägg och värdesäkring av intjänade pensionsrätter 2016

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat beslut för 2016 avseende pensionstillägg och värdesäkring av intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Pensionstillägg

Tidigare beslutade pensionstillägg bibehålls oförändrade vilket innebär att ingen uppräkning av pensionerna sker för 2016. Undantag görs dock i fall där ordinarie pensionsålder uppnås under 2015 samt för pensioner där utbetalning påbörjas under tiden från och med februari 2015 till och med januari 2016 (pensioner med basår 2015). I dessa fall höjs pensionen med 0,07 procent.

Beslutet är baserat på principen att pensionerna i pensionsplanen över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). Den sammantagna förändringen av KPI har under de senaste två åren, från september 2013 till september 2015, varit negativ. Under perioden september 2014 till september 2015 steg KPI med 0,07 procent. Under perioden september 2013 till september 2014 sjönk KPI med 0,38 procent.  Euroben Life & Pension valde trots det att inte sänka pensionerna under 2015.

Intjänade pensionsrätter

Den negativa KPI-förändringen sedan 2013 medför att det inte görs någon höjning av redan intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden.