2016-06-10 – Nytt namn p.g.a. lagstiftning i Irland

På grund av ändrad lagstiftning i Irland har Eurobens fullständiga bolagsnamn ändrats till Euroben Life & Pension Designated Activity Company. Namnet på bolagets svenska filial har ändrats till Euroben Life & Pension DAC Irland Filial, Sverige.