2017-01-04 – Information om levnadsintyg för dig som bor utomlands

Sedan 2015 samarbetar Euroben med Pensionsmyndigheten som inhämtar levnadsintyg. Det innebär att flertalet av våra kunder inte får någon begäran om levnadsintyg per post från oss. De kunder som inte får en begäran behöver alltså inte skicka något levnadsintyg.

Om du får en begäran om levnadsintyg från SPP på uppdrag av Euroben ska du skicka in detta. Har du redan ordnat levnadsintyg till annan pensionsutbetalare kan du skicka en kopia på detta intyg till oss. Om vi inte får levnadsintyget senast den 28 februari 2017 kommer utbetalningarna från oss att stoppas från och med maj 2017.