2017-12-08 – Information om levnadsintyg för dig som bor utomlands

Euroben samarbetar med Pensionsmyndigheten som inhämtar levnadsintyg. Det innebär att flertalet av våra kunder inte får någon begäran om levnadsintyg per post från oss. De kunder som inte får en begäran behöver alltså inte skicka något levnadsintyg.

Om du får en begäran om levnadsintyg från SPP på uppdrag av Euroben ska du skicka in detta. Har du redan ordnat levnadsintyg till annan pensionsutbetalare kan du skicka en kopia på detta intyg till oss. Om vi inte fått levnadsintyget senast en månad efter att begäran skickats till dig kommer utbetalningarna från oss att stoppas från och med maj 2018.