2018-05-24 – Eurobens Integritetspolicy

Från 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), inom EU.

GDPR syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

I Eurobens Integritetspolicy beskriver vi vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.