2018-12-13 – Reglerna för deklaration av direktpension ändras 2019

En lagändring i skatteförfarandelagen träder ikraft 1 januari 2019. Ändringen innebär bland annat att utbetalningar från direktpensioner ska deklareras på individnivå varje månad istället för årligen. Utbetalningar från tjänstepensionsförsäkring berörs inte av lagändringen.

Berörda kunder hos Euroben Life & Pension med utbetalning från direktpension som pågår eller startar under 2018 och 2019 får mer information i brev från oss.

Du kan läsa mer om arbetsgivardeklaration på individnivå hos skatteverket.se