2020-12-11 – Värdesäkring av pensioner 2021

Euroben Life & Pensions styrelse har fattat följande beslut avseende värdesäkring av pensioner under utbetalning respektive intjänade pensionsrätter. Beslutet gäller den SAS-specifika förmånsbestämda pensionsplanen för piloter som försäkras hos Euroben Life & Pensions svenska filial.

Pensioner under utbetalning
Pensioner under utbetalning ska, om möjligt, räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år. Förändringen av KPI har under perioden september 2019 – september 2020 varit 0,39 procent. Mot denna bakgrund höjs pensioner under utbetalning med 0,39 procent från och med januari 2021.

Intjänade pensionsrätter
Intjänade pensionsrätter ska, om möjligt, räknas upp med förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader fram till september varje år. Intjänade pensionsrätter höjs med 0,39 procent från och med 1 januari 2021.