EuroPlan – Sverige

EuroPlan – Sverige är en i många stycken unik lösning för privata företag. Den kan användas som en fullständig pensionsplan, som kan omfatta allt från en person till alla anställda. Den kan också utnyttjas för att komplettera befintliga pensionslösningar för till exempel ledningsgrupper, sänka pensionsåldern eller för löne- och bonusväxling.

EuroPlan – Sverige kan bestå av alla eller vissa av följande försäkringsförmåner:

Det är arbetsgivaren som avgör innehållet och omfattningen i försäkringsavtalet samt hur stor möjlighet den anställde har att påverka utformningen av de enskilda försäkringarna.

Försäkringsvillkor EuroPlan – Sverige(pdf)
Prislista EuroPlan – Sverige(pdf)
Stresstest i EuroPlans placeringsportföljer(pdf)
Placeringsalternativ i EuroPlan – Sverige(pdf)