Flytträtt

Vi erbjuder flytträtt för tjänstepensionsförsäkring

shutterstock_130088723

EuroPlan – Sverige erbjuds med flytträtt. Detta tror vi skapar ett större förtroende mellan oss och kundföretaget.

Försäkringstagaren har rätt att flytta försäkringskapital för pensionsförsäkring som inte är under utbetalning eller avser avgångspensioner. Flytten ska omfatta det totala försäkringskapitalet för de försäkringar som ingår i avtalet. För flytt krävs godkännande från de försäkrade som är oåterkalleliga förmånstagare till ålderspension.

Den försäkrade har rätt att flytta försäkringskapital för en försäkringsförmån som inte är under utbetalning eller avser avgångspension om försäkringstagaren godkänner detta.

Uppsägningstiden är tre månader. Vid flytt av större försäkringskapital kan uppsägningstiden vara längre.

Den avgift Euroben tar ut för flytten framgår av prislistan.

Prislista EuroPlan(pdf)