Förvaltningsalternativ

Eurobens portföljer

1. Blandportfölj 80/20

Är sammansatt av aktier och räntebärande värdepapper. Portföljen lämpar sig för företag som önskar en placeringsinriktning som innebär en blandning av chans till framtida överskott och medelhög garanterad avkastning.

2. Ränteportfölj

Innehåller enbart räntebärande värdepapper. För företag som initialt har behov av en så låg premie som möjligt.

Placeringsalternativ EuroPlan (pdf)

Stresstest i Eurobens placeringsportföljer (pdf)

3. Företagsegna portföljer

För storföretag finns möjligheten att skräddarsy egna portföljer genom att välja räntenivå och sammansättning. Portföljkonstruktionen sker i samarbete med Eurobens finansexperter.

Avgångspension
Ränteportföljen

Den här portföljen har en hög garanterad ränta och riktar sig till företag som vill minska sin personalstyrka genom avgångspensioner. Den högre räntan gör att den initiala prislappen blir lägre än om samma produkt tecknas enligt svenska regler.

Ränteportföljen satsar enbart i räntebärande placeringar. Det är då svårt att få en högre avkastning än den garanterade räntan. Företaget kan därför inte räkna med något överskott att använda till framtida pensionskostnader.