Förvaltningsstrategi

Rätt förvaltningsstrategi reducerar företagets pensionskostnader

castle

I ett långsiktigt sparande är förvaltningsstrategin viktig. Hur påverkar placeringsinriktningen avkastningen på din pensionsportfölj?
Här klarläggs några aspekter.

Avkastning är den komponent som har störst betydelse för pensionskostnader. En procents bättre avkastning varje år ger, över en 20-års period, att pensionskostnaderna sjunker med cirka 20 procent.

avkastning

Över en lång period är det sammansättningen av tillgångarna som har störst betydelse för avkastningen. Därför är det viktigt att företaget väljer en sammansättning som passar deras riskprofil, och samtidigt samordnas med den förväntade avkastningen.

Långsiktigt ger aktier den högsta avkastningen, men det kan variera från år till år. Därför är det viktigt att företaget är stabilt nog för att stå emot nedgångar.