Juridiskt meddelande

Den information som finns på Euroben Life & Pensions Internetsidor www.euroben.se kan genom manipulation ha förvanskats av utomstående eller av annan anledning vara oriktig. Informationen på Euroben Life & Pensions Internetsidor lämnas i informationssyfte och utgör inte en uttömmande vägledning vid beslut om försäkringsprodukt och finansiering. Varje sådant beslut fattas självständigt av kunden. Euroben Life & Pension ansvarar inte i något fall för direkt eller indirekt skada som grundar sig på användandet av informationen på Euroben Life & Pensions Internetsidor.
Informationen på Euroben Life & Pensions Internetsidor kan när som helst ändras utan att meddelande lämnas om detta.

Vissa länkar på Euroben Life & Pensions Internetsidor leder till Internetsidor som inte tillhör Euroben Life & Pension. Euroben Life & Pension har ingen kontroll över information, varor eller tjänster som tillhandahålls på eller via sådana Internetsidor. Euroben Life & Pension ansvarar inte i något fall för direkt eller indirekt skada som grundar sig på användandet av Internetsidor som inte tillhör Euroben Life & Pension.