K06 Bil G PPAK

K06 Bil G PPAK är en tjänstepension. Den är utformad så att den följer pensionsavtalet mellan SAS och Svenshutterstock_313368140sk Pilotförening (SPF) benämnt ”Kollektivavtal 2006 Bilaga G”. Det finns också bestämmelser i pensionsavtalet benämnt ”Piloternas PensionsAvtal 2007” som gäller.

Du som omfattas av K06 Bil G PPAK kan få mer information om tjänstepensionens utformning på följande sätt:

  • Om du har frågor som rör försäkringen eller vill beställa försäkringsvillkoren vänder du dig till Euroben Life & Pension. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster under Kontakta oss.
  • Om du har utbetalning från försäkringen är det ett särskilt telefonnummer: +46 771 833 844.
  • Frågor kring pensionsavtalen besvaras av SAS. Avtalen kan också laddas ned från SAS och SPFs intranät.