K06 Bil G

shutterstock_130088723

K06 Bil G är en tjänstepension. Den är utformad så att den följer pensionsavtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening (SPF) benämnt “Kollektivavtal 2006 Bilaga G”.

Du som omfattas av K06 Bil G kan få mer information om tjänstepensionens utformning på följande sätt:

  • Om du har frågor som rör försäkringen eller vill beställa försäkringsvillkoren vänder du dig till Euroben Life & Pension. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster under Om oss → Kontakta oss.
  • Om du har utbetalning från försäkringen är det ett särskilt telefonnummer: +46 771 833 844.
  • Frågor kring pensionsavtalet besvaras av SAS. Avtalet kan också laddas ned från SAS och SPFs intranät.