Klagomål

Trots de bästa ambitioner kan det hända att kunder upplever att vi inte är överens. Ofta beror oenigheten på missförstånd som lätt kan klaras upp. Självklart ska du inte tveka att kontakta oss för att få svar på dina frågor. Du når oss på telefon +46 771 88 91 60. Är vi inte överens? Då kan du framföra en begäran om ny prövning – ett klagomål till Euroben.
I första hand – kontakta din handläggare eller kontaktperson
Börja med att kontakta den handläggare, försäkringsrådgivare eller avdelning som handlagt ditt ärende och be att få ärendet prövat på nytt. Efter prövningen får du ett slutligt beslut från ansvarig avdelning.

I andra hand – kontakta Eurobens klagomålsansvarige eller SPPs Försäkringsnämnd
Om du inte är nöjd med handläggande avdelnings slutliga beslut, har du ytterligare möjligheter att få ditt ärende prövat:

  • Klagomålsansvarig
    Du är välkommen att vända dig till Eurobens svenska filials klagomålsansvarige som heter Andreas Ljungdahl. Du kontaktar honom på följande postadress:
    Klagomålsansvarig, Euroben, Box 6700, 113 85 Stockholm
  • SPPs Försäkringsnämnd
    Du kan begära att få ditt ärende prövat i SPPs Försäkringsnämnd. Nämnden prövar endast ärenden utifrån det faktiska innehållet i försäkringsavtalet och som slutligt prövats av ansvarig avdelning. Nämnden gör inga affärsmässiga bedömningar. En begäran om prövning i nämnden ska vara skriftlig där du tydligt anger vad du vill få prövat. Ditt ärende föredras av nämndens sekreterare eller av tjänsteman inom vars ansvarsområde ärendet faller. Du skickar din begäran om prövning till följande postadress:
    SPPs försäkringsnämnd, 105 39 Stockholm

Om vi inte kan besvara klagomålet inom 14 dagar kommer vi, inom den tiden, att informera om handläggningen av klagomålet och hur det ligger till tidsmässigt. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål, har du rätt att få en motivering till detta.

Prövningsmöjligheter utanför Euroben