Om kapitalförvaltning

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om Eurobens kapitalförvaltning. Kontakta oss om du inte hittar vad du söker.

Vilka förvaltningsalternativ kan Euroben Life & Pension erbjuda?

Vi har två placeringsportföljer:

1. Blandportfölj 80/20
Är sammansatt av aktier och räntebärande värdepapper. Portföljen lämpar sig för företag som önskar en placeringsinriktning som innebär en blandning av chans till framtida överskott och medelhög garanterad avkastning.

2. Ränteportfölj Avgångspension
Innehåller från och med december 2016 enbart kontanta medel på bankkonto. Detta är ändamålsenligt för försäkringar med kort återstående utbetalningstid i en liten och krympande portfölj. På liknande sätt som gäller för räntebärande placeringstillgångar med kort löptid följer kontoplaceringen marknadsräntornas rörelser. Tills vidare gäller att avkastningen som tillgodoförs försäkringskapitalet inte kan understiga 0 %.

Hur förvaltar Euroben pensionskapitalet?
Storebrand Kapitalförvaltning förvaltar samtliga Eurobens tillgångar i enlighet med koncernens hållbarhetsstrategi.