Om Euroben

Euroben Life & Pension ingår i Storebrandkoncernen med säte på Irland och med filial i Sverige.

Bakgrunden till etableringen av bolaget var att tillfredsställa behovet av flexibla pensionslösningar för stora multinationella företag. Bolaget grundades av SPP och Storebrand för att kunna erbjuda breda lösningar som fungerar koncerngemensamt över landsgränser, som är kostnadseffektiva och som är lätta att överblicka.