Överskott

Överskott

Överskott uppstår om försäkringskapitalet överstiger värderingen för det kapital som är nödvändigt för det garanterade försäkringsbeloppet (livförsäkringsavsättning) och buffertkapital.

Överskott kan betalas ut till försäkringstagaren (arbetsgivaren) eller till den försäkrade beroende på vad som är avtalat.

Överskott är inte garanterat. Försäkringstagaren/förmånstagaren står den finansiella risken för att överskottsmedel kan minska eller helt försvinna, till exempel för förstärkning av buffertkapitalet i respektive placeringsportfölj.

Euroben Life & Pension kommer att betala ut överskott, som överstiger 100 kronor, för de försäkringsmoment som är under utbetalning enligt nedanstående. För de försäkringsmoment som inte är under utbetalning stannar överskottet kvar i försäkringskapitalet.

Tillämpning vid kontantutbetalning av överskott från förmåner som är under utbetalning

– om mer än 4 år återstår till sista utbetalningen betalas 10 % av överskottet ut

– om 3-4 år återstår till sista utbetalningen betalas 25 % av överskottet ut

– om 2-3 år återstår till sista utbetalningen betalas 33 % av överskottet ut

– om 1-2 år återstår till sista utbetalningen betalas 50 % av överskottet ut

– om mindre än ett år återstår till sista utbetalningen betalas 80 % av överskottet ut.

Efter den sista utbetalningen gjorts kommer eventuellt återstående försäkringskapital att betalas ut i form av en slutåterbäring månaden efter sista ordinarie pensionsutbetalning.

När belopp betalas ut ska det beskattas som inkomst hos mottagaren.