PPA 07

PPA 07 är en tjänstepension. Den är utformad så att den följer pensionsavtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening (SPF) benämnt “Piloternas PensionsAvtal 2007”.shutterstock_175707230

Du som omfattas av PPA 07 kan få mer information om tjänstepensionens utformning på följande sätt:

  • Vid frågor som rör försäkringen eller beställning av försäkringsvillkoren vänder du dig till Euroben Life & Pension. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster under Kontakta oss.
  • Om du har utbetalning från försäkringen är det ett särskilt telefonnummer: +46 771 833 844.
  • Frågor kring pensionsavtalet besvaras av SAS. Pensionsavtalet kan också laddas ned från SAS och SPFs intranät