Sjukpension enligt PPA 13

PPA 13 är en kollektivavtalad premiebestämd pensionsplan (ITP 1-liknande). Den är utformad så att den följer överenskommelsen mellan SAS och Svensk Pilotförening (SPF) om “Piloternas PensionsAvtal 2013”.

Det är Valcentralen.se (Skandikon) som administrerar individernas val, premieberäkning, premiefakturering och premieförmedling till respektive försäkringsgivare.

Euroben är försäkringsgivare för Sjukpension och Premiebefrielse.

Du som omfattas av PPA 13 kan få mer information om tjänstepensionens utformning på följande sätt:

  • Vid frågor som rör din sjukpension enligt PPA 13 eller beställning av försäkringsvillkoren vänder du dig till Euroben Life & Pension. Kontaktuppgifterna hittar du till vänster under Kontakta oss.
  • Om du har utbetalning av sjukpension enligt PPA 13 är det ett särskilt telefonnummer: +46 771 833 844.
  • Frågor kring pensionsavtalet besvaras av SAS. Pensionsavtalet kan också laddas ned från SAS och SPFs intranät
  • Vid frågor rörande ålderpension eller efterlevandeskydd enligt PPA 13 kontaktar du valcentralen.se.