Prövningsmöjligheter utanför Euroben

Är du inte nöjd med Eurobens beslut finns följande prövningsmöjligheter:

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
    För mer information besök www.arn.se
  • Personförsäkringsnämnden
    För mer information besök www.forsakringsnamnder.se
  • Allmän domstol
    Du som kund kan också vända dig till allmän domstol för att få ärendet prövat.