Sjukförsäkring

Sjukförsäkring är shutterstock_130088723en så kallad riskförmån, vilket innebär att den endast gäller under den tid som premien betalas. Ersättningen är alltid relaterad till den anställdes lön. Sjukförsäkring kan inte tecknas efter det att den anställde fyllt 65 år.